Vi hjälper företagare nå bättre resultat genom att vara nära.

Resulterna är Er ekonomiavdelning. Vi åker ut till våra kunder för möten och håller en löpande kontakt. Vi menar att nära kontakt i kombination med digital kommunikation effektiviserar och underlättar arbetet för båda parter.

Vi jobbar tillsammans för att skapa kundskap.

Det innebär att vi är måna om att förstå kundens verklighet. Utöver de vanliga redovisningstjänster erbjuder vi även en funktion i form av deltagande i ledningsgrupper, medverkar i förhandlingar med leverantörer eller bankmöten. 

Vi finns nära hela vägen.

Det här gör vi.

Ekonomistyrning är nyckelordet som beskriver helheten av de tjänster Resulterna erbjuder. 

Redovisningsassistentens uppdrag är att vara spindeln i nätet då det gäller den löpande hanteringen av företagets dagliga verksamhet i form av fakturor in och fakturor ut.

Redovisningsekonomens uppdrag är att knyta ihop säcken och översätta företagets verksamhet till siffror samt säkerställa att resultat och balans är en avbild av verkligheten.

Löneadministratörens uppdrag är att säkerställa att lönen som betalas ut är rätt enligt aktuellt kollektivavtal, lagar och regelverk. Vi kan hjälpa er med lönehanteringen för alla olika branscher och storlekar av företag.

Business Controllerns uppdrag är att proaktivt stödja verksamhetens resultatansvariga och vara med och bidra till en positiv utveckling av verksamhetens lönsamhet.

Ekonomichefens uppdrag är att vara affärspartner till den verkställande direktören och se till att företaget följer uppställda mål och definierade strategier.

Vi hjälper Er med fakturaköp, fakturabelåning, reskontraservice och inkasso. Dessa tjänster samarbetar vi med Swesum för att hitta bästa möjliga helhetslösning för våra kunder.

Det här är Resulterna.

Resulterna i Aschanska villan.

2020 är året som Ekström Invest gick in som delägare i Resulterna AB. Det innebär nu att tillsammans med Ekström Invests dotterbolag Swesum erbjuder Resulterna en helhetslösning inom ekonomi och finansiering till Umeås företag. Det kallar vi företagsutveckling!