Vi arbetar nära och är nyfikna på er verksamhet.

Avstämningsmöten varje månad och ett fast pris.

Redovisningsassistentens uppdrag är att vara spindeln i nätet då det gäller den löpande hanteringen av företagets dagliga verksamhet i form av fakturor in och fakturor ut.

Läs mer

Lönespecialistens uppdrag är att vara en rådgivande funktion mellan ledare och personal.

Läs mer

Redovisningsekonomens uppdrag är att knyta ihop säcken och översätta företagets verksamhet till siffror samt säkerställa att resultat och balans är en avbild av verkligheten.

Läs mer

Business Controllerns uppdrag är att proaktivt stödja verksamhetens resultatansvariga och vara med och bidra till en positiv utveckling av verksamhetens lönsamhet.

Läs mer

Ekonomichefens uppdrag är att vara affärspartner till den verkställande direktören och se till att företaget följer uppställda mål och definierade strategier.

Läs mer