Redovisningsekonom

Det övergripande målet för rollen som Redovisningsekonom är att knyta ihop säcken och översätta företagets verksamhet till siffror och säkerställa att resultat och balans är en avbild av verkligheten.

Arbetsuppgifter

Avstämningsmöten med kund – Resultkoll:

Rapportering av kundreskontra och leverantörsreskontra, resultatrapport, balansrapport, kassaflödesrapport, uppföljning nyckeltal, åtgärder, aktiviteter etc

Kompletta månadsbokslut med tillhörande dokumentation.

Kompletta årsbokslut med tillhörande dokumentation.

Löpande skatt- och avgiftshantering, skatt/moms

Årsredovisning

Inkomstdeklaration