Redovisningsassistent

Det övergripande målet för rollen som Redovisningsassistent är att vara spindeln i nätet då det gäller den löpande hanteringen av företagets dagliga verksamhet i form av fakturor in och fakturor ut.

Arbetsuppgifter

Kundreskontra:

Hantering av kundfakturor, orderregistrering, fakturering, påminnelser, krav, inkasso, inbetalning, bokföring och avstämning.

Löpande bokföring:

Sortering, registrering av verifikat och kontoavstämning.

Leverantörsreskontra:

Hantering av leverantörsfakturo, inscanning, registrering, förkontering, periodisering, betalning, bokföring och avstämning.