Lönespecialist

Det övergripande målet för rollen som Lönespecialist är att vara en rådgivande funktion mellan ledare och personal.

Arbetsuppgifter

Hantering övertider, sjukskrivningar, ledigheter etc

Lönespecifikationer

Semesterlöneskuld

Kontrolluppgifter

Slutlöner

Upplägg nyanställda

Beräkning och handläggning bonus/provisioner/förmåner

Schemaändringar i system

FORA/Collectum

Banklista/bankfil

 

Kontroll av attest

Bokföring

Kontroll/granskning av reseräkningar

Hantering/upprättande av diverse löneunderlag