Ekonomichef

Det övergripande målet för rollen som Ekonomichef är att vara affärspartner till den verkställande direktören och se till att företaget följer uppställda mål och definierade strategier.

Arbetsuppgifter

Råda och informera den verkställande direktören och företagschefen

Affärsplanarbete tillsammans med styrelse/ägare

Aktiv i ledningsgrupp

Personalansvar

Upphandlingar (inköp, revisionsuppdrag, bank etc)

Legalitet

Ekonomistyrning

Exit/försäljning av företag

Ansvar internkontroll

Koncernredovisnig

Förvärv

Fusioner

Allianser/externa samarbeten