Business Controller

Det övergripande målet för rollen som Business Controller är att proaktivt stödja verksamhetens resultatansvariga och vara med och bidra till en positiv utveckling av verksamhetens lönsamhet

Arbetsuppgifter

Bistå ledning/styrelse med rapporter och presentationer.

Förklara resultat och samband.

För-/efterkalkylering vid ex projekt, investering etc

Finansiella analyser av bolagets affärsverksamhet, ekonomiska utfall och lönsamhet

– Månadsbokslut
– Årsbokslut
– Kassaflöde/likviditet
– Ort
– Bolag
– Funktion
– Produkt
– Projekt
– etc

 

Uppföljning nyckeltal

Internrapportering

Översyn kapitalförvaltning och likviditet

Budget- & prognosarbete (utveckla rutiner och verktyg)

Definiera och kravställa funktioners/bolags/orters specifika uppföljningsbehov

Lönsamhet & kostnadseffektivisering:

Identifiera och bidra till ökat fokus på effektiviseringar och kostnadsmedvetenhet.
Processutveckling